Zelf klussen en verbouwen

Wilt u wijzigingen aanbrengen in uw huis en tuin?

Als u zelf wijzigingen aanbrengt in uw huis en tuin noemen we dat een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV).
We hebben heldere afspraken over:

  • Wat er wel en niet mag
  • Waar u wel of geen toestemming voor nodig heeft
  • Wat de voorwaarden zijn bij onderhoud en verhuizen
  • Krijgt u wel of niet een vergoeding bij verhuizing

Leest u onderstaande checklist goed door voordat u begint met klussen om teleurstelling te voorkomen.

Hoe werkt het?

U vraagt bij een verandering aan uw woning eerst toestemming aan. Dat doet u door het aanvraagformulier online in te vullen in het huurdersportaal. 

Checklist voor u begint

De kluslijst

In de Kluslijst kunt u zelf zien of en onder welke voorwaarden een gewenste aanpassing mag worden uitgevoerd.
U dient de aanvraag altijd bij ons in te dienen. Hierop ontvangt u van ons reactie met eisen en voorwaarden.
LET OP! Zie ook ons overnamebeleid als u aanpassingen wil achterlaten bij verhuizing.

De toekomstbestendigheid van de woning

Informeer of er iets bekend is over de werkzaamheden die door Acantus gepland staan voor uw woning de komende jaren. Denk daarbij aan renovaties/verbouwingen/vervanging van douche/keuken/toilet.

Reparatie of vervanging

Is de reden dat u wilt gaan klussen dat er iets kapot of versleten is? Informeer dan eerst bij ons of wij het voor u kunnen repareren of vervangen.

Onderhoudswerkzaamheden

Is het nog mogelijk voor Acantus om overal in de woning bij te kunnen voor onderhoud (denk aan: schilder werkzaamheden buiten, reinigen van de goten etc.). Zie ter informatie ook artikel 16 van de Algemene Huurvoorwaarden.

WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)

Wilt u een aanpassing doen om langer zelfstandig in uw woning te kunnen blijven wonen of vanwege ziekte of een handicap? Neem dan eerst contact op met uw gemeente.

Vereniging van Eigenaren (VVE)

Wilt u iets aan de buitenkant van de woning doen en woont u in een complex met een VVE, dan kan het zijn dat de aanpassing niet is toegestaan of dat de VvE eisen stelt aan de aanpassing.

Asbest

Controleer de asbestkaart in uw meterkast. Daarop staat welke onderdelen in uw woning mogelijk asbest bevatten. Wilt u hier een aanpassing aan doen dan moet u contact met ons opnemen. Hangt er geen kaart en twijfelt u of het onderdeel asbest bevat, neem dan altijd eerst contact op met Acantus.
Meer informatie over asbest en wat Acantus hier aan doet, leest u op de pagina asbesthoudend materiaal verwijderen: zo werkt 't

Afstemmen met buren

Kan de gewenste aanpassing hinder of overlast veroorzaken bij de buren. Zorg ervoor dat u hierover goede afspraken maakt met uw buren. Mocht u dat niet gedaan hebben, dan behoudt Acantus zich het recht voor om de aanpassing die u hebt gedaan aan te (laten) passen of te verwijderen op uw kosten.

Check op vergunning

Gaat u aan de buitenkant van de woning iets aanpassen, controleer dan bij de gemeente of er een vergunning nodig is voor de gewenste aanpassing. Is dat het geval, vraag dan eerst toestemming bij Acantus voor u de vergunning aanvraagt. Stuur de uitkomst van de vergunningscheck altijd mee bij het aanvraagformulier voor de aanpassing.
Check ook: het omgevingsloket en de site van de rijksoverheid.

Vergoeding

De hoogte van de vergoeding bepaalt de mutatie inspecteur bij de opzegging van het huurcontract. We berekenen de vergoeding door een afschrijving toe te passen op de door de huurder gemaakte kosten aan de hand van de factuur. De kosten op de factuur moeten reëel zijn voor de verrichte werkzaamheden/aangeschafte materialen. We geven geen vergoeding voor de gemaakte uren van de huurder zelf.
We hanteren een afschrijvingstermijn van 8 jaar. Na 8 jaar is er geen vergoeding meer mogelijk. De maximale vergoeding die we geven is niet hoger dan €10.000,- per element dat is aangepast en niet hoger dan €20.000,- per woning.

Jaar  % vergoeding Voorbeeld vergoeding (bij een factuur van € 10.000)
1 80% € 8.000
2 70% € 7.000
3 60% € 6.000
4 50% € 5.000
5 40% € 4.000
6 30% € 3.000
7 20% € 2.000
8 10% € 1.000
9 0 € 0