Toestemming voor zelf klussen

Zelf klussen

Voormalig huurders van Marenland > per 1 november van Acantus
Bent u voormalig huurder van Marenland en per 1 november van Acantus? Dan is het tot eind december helaas nog niet mogelijk om online toestemming aan te vragen voor ‘zelf klussen’. U kunt ons hiervoor bellen via 0900-8400.

Overige huurders van Acantus
Klik op volgende om online toestemming voor ‘zelf klussen’ aan te vragen!

Gerelateerde vragen

Voor welke bouwwerken heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Algemeen

Voor ingewikkelde bouwkundige klussen waarbij het uiterlijk van de woning behoorlijk verandert (denk aan aanleg uitrit/inrit, plaatsen serre ect.). Informeer bij uw gemeente of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de gewenste aanpassing. U kunt dit doen via de website omgevingsloket.nl.

Is er een omgevingsvergunning nodig? Stuur een kopie van de omgevingsvergunning samen met het aanvraagformulier 'Klussen in huis' aan ons op. De kosten van de vergunning(en) zijn voor uw rekening. U mag pas starten met de klus nadat u de vergunning heeft ontvangen. Als u geen toestemming krijgt van de gemeente, geven wij ook geen toestemming voor de klus.

Meer over dit onderwerp

Wat als ik vergeten ben om toestemming te vragen voor een aanpassing?

Algemeen

Het is noodzakelijk om altijd toestemming te vragen wanneer dit nodig is, kijk hiervoor in de kluslijst. Staat de aanpassing die je hebt gedaan er niet in, dan is er altijd toestemming nodig. Vraag alsnog toestemming aan bij Acantus.

Onderhouden jullie de aanpassingen die ik zelf in mijn woning gedaan heb?

Algemeen

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhouden en eventueel vervangen van de door u zelf aangebrachte aanpassingen.

Meer over dit onderwerp

Welke klussen mag ik niet zelf doen?

Algemeen

  • Klussen waardoor wij de woning niet meer opnieuw kunnen verhuren in de toekomst
  • Klussen die tot een waardedaling van de woning leiden
  • Klussen die tot gevaarlijke situaties leiden
  • Klussen die in strijd zijn met de beleidsregels van Acantus
  • Klussen die niet volgens de bouwregelgeving worden uitgevoerd
  • Klussen waarbij het normale onderhoud door Acantus niet meer of niet goed kan worden uitgevoerd

Voorbeelden van klussen waarvoor u geen toestemming krijgt:

  • Hout- en of pelletkachels 
  • Vaste vloerafwerking (bijvoorbeeld parket), waardoor de toegang tot de kruipruimte wordt afgesloten.
  • Veranderingen waarvoor een erkend of gediplomeerd bedrijf ingeschakeld moet worden.
Meer over dit onderwerp

Wanneer moet ik een vakman inschakelen voor een klus?

Algemeen

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat alle aanpassingen in de woning degelijk gebeuren. Indien dat niet het geval is, dan kunnen wij u vragen de aanpassing weer te verwijderen. U kunt zelf bepalen of u hiervoor een erkend bedrijf inschakelt.

Gaat het om aanpassingen aan de installaties in de woning zoals de cv-, elektra- en gasinstallatie, waterleiding en riolering, dan moet dit door een erkende installateur gebeuren. Bij wijzigingen in de installaties van gas of elektra hebben wij een keuringsrapport nodig. Heeft u deze niet, dan kunnen wij een controle uitvoeren. Wanneer de aanpassingen ondeugdelijk zijn, dan worden deze op uw kosten weer hersteld.

Voordat u een aanpassing laat uitvoeren moet u toestemming aanvragen. Gebruik hiervoor www.acantus.nl/zav/

Meer over dit onderwerp