Visitatie

Waarom visiteren?

Zoals vastgelegd in onze governancecode laten we onze maatschappelijke prestaties elke vier jaar beoordelen door een onafhankelijke visitatiecommissie. Met de visitatie verantwoorden we ons over onze maatschappelijke prestaties van de afgelopen vier jaren. Visiteren betekent voor ons ook leren.  We zijn een lerende organisatie en willen steeds beter worden. De uitkomsten van de visitatie helpen ons daarbij.

Visitatie 2018 – 2021

In 2022 werden we gevisiteerd door Raeflex over de periode 2018 – 2021. Onze prestaties op hoofdlijnen ziet u terug in de infographic. Bent u benieuwd naar de volledige uitkomsten en de onderbouwing die daarbij hoort? Lees dan het visitatierapport.

Meer informatie over visiteren

Meer informatie over visitaties voor Woningcorporaties kunt u vinden op www.visitaties.nl.