Minister Knops bezoekt Houtwerf en spreekt met bewoners

Donderdagmiddag 14 november bracht minister Knops een bezoek aan Delfzijl en in het bijzonder aan appartementencomplex Houtwerf: de eerste nieuwe woningen voor bewoners uit de Zandplatenbuurt Noord en omgeving vanuit de versterkingsaanpak Delfzijl. De minister 'hielp' een bewoner alvast met verhuizen en wenste haar veel #woonplezier. Daarnaast heeft de minister gesproken met een afvaardiging van de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt.

Er is aandacht gevraagd voor bewoners en hun woningen die nu nog in het opname- en beoordelingsprogramma zitten. Anita Tijsma, directeur-bestuurder Acantus: “Je ziet dat duidelijkheid, het bieden van perspectief en ook de eigen regie over de woontoekomst enorm bijdragen aan rust bij de mensen die het aangaat. Zodra deze rust ontstaat, ontstaat ook ruimte voor meedenken, plannen uitwerken en de toekomst. Ik gun dit ook de bewoners die nu nog in het opname- en beoordelingsprogramma zitten.”