Groningse woningcorporaties dragen bij aan ‘Nij begun’ voor Groningen

Het kabinet reageerde dinsdag 25 april 2023 op het onderzoeksrapport van de parlementaire enquête gaswinning ‘Groningers boven gas’ met een Nij begun. Als Groningse woningcorporaties willen wij vanuit onze brede volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid hier in de praktijk verder vorm aan geven.

Vanaf half mei gaan de corporaties in het aardbevingsgebied, verenigd in Kr8, samen met het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG) de wijken in om met huurders door te praten over de onderwerpen die ook in ‘Nij Begun’ centraal staan: veilig wonen, gebiedsgerichte aanpak van de versterking, verduurzaming van de woningen en een goede woonomgeving. Hoe kijken onze huurders hiernaar? Welke kansen zien zij? Wat kunnen ze zelf doen? En waar hebben ze hulp bij nodig?

Schets woonplan

Die opbrengsten werken wij vervolgens met onze samenwerkingspartners in de regio uit in een langjarig, sociaal, duurzaam en veilig woonplan voor Groningen. De eerste schets van dit plan zijn eind maart gedeeld met staatssecretaris Vijlbrief, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, gemeenten en de provincie. Na verdiepende gesprekken met huurders en samenwerkingspartners bieden de corporaties dit Kr8-woonplan aan staatssecretaris Vijlbrief en andere betrokken partners aan, zodat dit als bouwsteen gebruikt kan worden voor de economische en sociale agenda die het kabinet in ‘Nij begun’ voorstaat.

Groot aandeel in versterkingsopgave

Met ruim een derde van het aantal woningen in de versterkingsopgave in bezit, kunnen de corporaties een substantiële bijdrage leveren aan dit ‘Nij begun’ en zijn hierop aanspreekbaar. Vanuit het brede perspectief van het invullen van de ‘ereschuld’ rekenen zij hierbij op langjarig commitment van Rijk en regio.

Betrokken organisaties

De Kr8 bestaat uit Acantus, Groninger Huis, Goud Wonen, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Lefier, Woonzorg Nederland. Zij worden hierbij ondersteund door Patrimonium, De Huismeesters, Nijestee, Woonborg en Wold & Waard. Samen vormen zij de G13. De aangesloten huurdersorganisaties bij Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (de HPAG) zijn Huurdersraad Hoogezand-Sappemeer, Huurdersvereniging De Delthe, Huurdersorganisatie Uithuizen, Huurdersvereniging De Maren, Stichting Huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen, Stichting Bewonersraad Slochteren, Stichting Huurderskoepel Acantus, Landelijk huurdersplatform van Woonzorg Nederland en de Huurders Advies Groep Groninger Huis.