Acantus werkt samen bij aanpak huurschulden

De gemeente Oldambt gaat samenwerken met Acantus, Groninger Huis, Waterbedrijf Groningen en Menzis om inwoners die financiële problemen hebben, eerder in beeld te krijgen. Het gaat om een proefproject van één jaar waarin de gemeente problematische schulden bij inwoners wil voorkomen. Naar verwachting sluit in december ook een energieleverancier aan.

Samenwerken
De bedoeling is dat deze organisaties vroegtijdig met de gemeente gaan samenwerken, wanneer zij zien dat er bij mensen betaalachterstanden ontstaan. Mensen kunnen vervolgens hulp krijgen van een team van medewerkers van de Volkskredietbank (VKB) en Sociaal Werk Oldambt (SWO).

De VKB en SWO kunnen, met toestemming van de huurder, contact opnemen met huurders van Acantus in de gemeente Oldambt als zij een huurachterstand hebben.

Waarom werkt Acantus mee?
Wij werken samen aan woonplezier! Dit is meer dan een huis bieden. Want woonplezier is voor iedereen anders. Woonplezier creëren we met z’n allen. We doen het niet ‘voor de huurder’ maar ‘met de huurder’. Daarom vinden wij het belangrijk samen met huurders huurschulden terug te dringen. De ervaring leert dat dit vooral lukt, als we de betalingsproblemen samen met de huurder vroegtijdig aanpakken.

4 november 2019