Acantus vergroot veiligheid huurders

Acantus start in september 2016 met het saneren van zogenaamd ‘aanraakbaar’ asbest in de regio Veendam. Dit type asbest is het minst gevaarlijk en bevindt zich vooral in vensterbanken, plafonds, trapbetimmering en platen bij cv-ketels. De verwachting is dat in ongeveer 125 woningen in de gemeente Veendam asbest gesaneerd gaat worden. Er wordt in Veendam gestart, omdat er in deze regio relatief veel woningen zijn met asbesthoudende plafonds in de bijkeukens en bergingen. Na Veendam start in 2017 de inventarisatie en sanering van dit type asbest in woningen van Acantus in andere regio’s.

Veiligheid bewoners vergroten
Voor Acantus is veiligheid een belangrijk speerpunt. Piet Schuitema, opzichter asbest bij Acantus: “We kunnen niet zorgen voor 100% veiligheid, maar we doen er wel van alles aan om de veiligheid te vergroten. Zo mogen bewoners in huizen van vóór 1984 niet meer zelf laminaat en andere vloeren verwijderen. We zijn waarschijnlijk de enige corporatie die deze regel heeft.”

Acantus heeft op het gebied van asbest al veel zaken geregeld. Toch mist er nog iets. “Als een aannemer de fout in gaat met asbest, hebben we daar een procedure voor. Als een bewoner weigert mee te werken of toch asbest gaat bewerken of verwijderen zonder toestemming van Acantus, dan hebben we niet afgesproken hoe we daarmee omgaan. We vinden het belangrijk dat deze afspraken toch nog worden gemaakt, zodat dit soort incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden”, aldus Piet Schuitema.

Grootschalige asbestinventarisatie
De afgelopen twee jaar hebben wij een groot deel van onze woningen onderzocht op asbest. Dit gebeurde steekproefsgewijs in 1.500 woningen. Door deze 1.500 woningen te inventariseren hebben we een goed beeld in welke woningen en waar zich asbest bevindt. Na deze inventarisatie is in 11.000 woningen een asbestkaart in de meterkast geplaatst. Op de asbestkaart staat waar in de woning asbest aanwezig is. Deze kaart kan worden geraadpleegd door medewerkers en bewoners.

In de meeste gevallen kon het asbest blijven zitten. Bij ongeveer 500 woningen is het gevaarlijke asbest verwijderd. Gevaarlijk asbest is asbest dat niet-hechtgebonden is en waarbij bij aanraking redelijk gemakkelijk asbestvezels kunnen vrijkomen.