Asbesthoudend materiaal verwijderen: zo werkt 't

Is er asbesthoudend materiaal in uw huis? Soms moet dat worden verwijderd, omdat het bij beschadiging een risico kan vormen voor de gezondheid. Hieronder leest u in het kort hoe dat in zijn werk gaat.

Als er asbest verwijderd moet worden uit een woning, dan schakelt Acantus een gespecialiseerd en gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in. Het aanwezige asbest wordt op een veilige manier verwijderd. De werkzaamheden veroorzaken geen gezondheidsrisico's voor bewoners en omwonenden. 

Deskundige begeleiding
De werknemers van de asbestsaneringsbedrijven dragen beschermende kleding (witte pakken) en maskers. Dat is verplicht en een standaard veiligheidsprocedure. Verder is er op het werk altijd een deskundig toezichthouder aanwezig. 

Asbestsanering in de woning
Voordat asbest verwijderd wordt, zet de asbestsaneerder de woning met linten af. In de woning kunnen bewoners een tijdje bepaalde ruimtes van hun woning niet gebruiken. In de kamer waar asbest verwijderd wordt, komt een luchtdichte tent te staan. Daarin gaat de asbestsaneerder het materiaal weghalen. Het asbesthoudende materiaal wordt vervolgens in folie verpakt en weggevoerd.

Metingen en controles
Na afloop van het werk maakt de asbestsaneerder alles grondig schoon. Het schoonmaakwerk wordt gecontroleerd door een onafhankelijk laboratorium. Vervolgens wordt er nog een eindmeting gedaan.

Kaart in de meterkast 
Al onze huurwoningen die gebouwd zijn voor 1994 hebben een asbestkaart in de meterkast. Hierop staat aangegeven of, en zo ja waar asbest in de woning aanwezig kan zijn en wat u wel en niet moet doen.

Asbest meldpunt
Heeft u vragen of opmerkingen over asbest, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij horen uw opmerkingen graag! U kunt bellen met onze medewerkers van de Klantenservice op telefoonnummer 0900- 8400 of mailen naar asbest@acantus.nl

Meer informatie leest u ook in de flyer Asbesthoudend materiaal verwijderen, zo werkt 't.

Acantus vergroot veiligheid huurders