Hennepteelt: grote gevolgen

Teelt u zelf hennep en wordt u gepakt met het kweken van hennep? Of heeft iemand een hennepplantage in uw woning? Dan heeft dit in beide gevallen grote gevolgen. Bij overtreding vragen wij de rechter om de huurovereenkomst te beëindigen, als deze niet zelf wordt opgezegd. Bent u de huurder van de woning, dan moet u zelf de aangerichte schade herstellen of vergoeden. Ook als de hennepplantage niet van u zelf is. U bent aansprakelijk.

Hennep in uw buurt vormt een groot gevaar

De teelt van hennepplanten is niet alleen illegaal, maar het heeft ook grote risico’s voor de
teler én de buurt. De kans op kortsluiting en daardoor brand en/of ontploffing is erg groot. Ook hebben hennepplanten veel water nodig om te kunnen groeien. Dit kan lekkage, vochtproblemen en zelfs wateroverlast tot gevolg hebben. Daarnaast brengen hennepkwekerijen vaak criminele activiteiten met zich mee, denk aan drugshandel.

Wat wijst op een hennepkwekerij?

Gezien de gevaren is het belangrijk dat u het bij ons meldt als u vermoedt dat ergens hennep wordt geteeld. Wij geven u graag wat tips welke signalen op hennep kunnen wijzen:
stankoverlast door een vreemde lucht (zoals bij een coffeeshop);

 • geluidsoverlast van afzuiginstallaties;
 • extra ontluchtingspijpen in het dak;
 • tocht (een versterkte af- en aanvoer van lucht);
 • kunstlicht (gloed van felle lampen);
 • bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen;
 • warme muren;
 • condensvorming op de ramen;
 • schommelingen in de stroomsterkte (zoals knipperende lampen);
 • licht in een kamer dat altijd blijft branden;
 • afgeplakte ramen, dichte gordijnen en ramen die nooit opengaan;
 • bewoners die zelden of juist op vaste uren thuis zijn;
 • bij sneeuw: een onbesneeuwd dak;
 • onduidelijk of een pand bewoond wordt (in combinatie met bovenstaande signalen).

Vermoedt u een hennepkwekerij?

Ziet u één van bovenstaande signalen en vermoedt u hennepteelt? Neemt u dan contact op met de politie via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem bellen? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000. Uw vermoedens kunt u natuurlijk ook bij ons melden, dit kan via het overlastformulier of via 0900 – 8400.