Overlast melden

Overlast?

In gesprek gaan
Als u overlast ervaart, adviseren wij u allereerst in gesprek te gaan met de veroorzaker. In een goed gesprek komt u samen meestal tot een oplossing. Het kan bovendien misverstanden, onbegrip en argwaan uit de weg ruimen.

Overlast melden
Gaat overlast door, ondanks dat u uw best heeft gedaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen? Dan kunt u overlast bij ons melden. Wij spreken pas van overlast als klachten regelmatig terugkeren. Als er meer buurtbewoners zijn met dezelfde klachten, moet iedereen dit afzonderlijk bij ons melden.