Leefbaarheid

In een fijne en veilige buurt wonen. Dat vindt iedereen belangrijk. Acantus ook en daarom besteden wij er aandacht aan.

Heeft u een idee waar de buurt van opknapt?  

Acantus zet zich in om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren. Uw inzet als buurtbewoner is daarbij belangrijk. Wij ondersteunen daarom graag initiatieven vanuit de buurt. Hiervoor hebben we een leefbaarheidsbudget. Heeft u een idee dat een bijdrage levert aan een schone, hele en veilige woonomgeving, dan kunt u dat bij ons indienen. Misschien kunnen wij uw idee financieel of op een andere manier ondersteunen. In onderstaand schema kunt u zelf bekijken of uw idee in aanmerking komt.Uw buurtidee kunt u indienen door het formulier te printen, in te vullen en op te sturen naar Acantus, Postbus 110, 9640 AC in Veendam.