Mijn buurt

In een fijne en veilige buurt wonen; dat vindt toch iedereen belangrijk? Acantus ook en daarom besteden wij er veel aandacht aan.

In alle gemeenten waar wij huizen hebben zijn buurtconciërges actief. Daarnaast werken we ook samen met andere partijen aan de leefbaarheid van dorpen en wijken.