Huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging 2020

Per 1 juli passen wij de huurprijzen aan. Voor 1 mei sturen wij alle huurders hierover een brief met de nieuwe huurprijs en een uitleg.  

Bij het bepalen van de jaarlijkse huuraanpassing zoeken we de balans tussen een zo laag mogelijke huurverhoging en blijvend kunnen investeren in onze woningen. Investeren in renovatie en verduurzaming van onze huidige woningen is nodig, zodat de energielasten laag blijven en daarmee de woonlasten betaalbaar. Ook willen we investeren voor de toekomst door nieuwe woningen te bouwen. Acantus volgt voor de huuraanpassing de inflatie. Hiermee wordt dus alleen de kostenstijging gecompenseerd. 

In onderstaande film leggen we uit waarom we jaarlijks een huurverhoging doorvoeren:

Huurverhoging na woningverbetering

Als uw woning wordt verbeterd, kan het zijn dat uw huur wordt verhoogd. Bijvoorbeeld als er dubbel glas of een cv-installatie in uw woning is geplaatst. Hierdoor krijgt uw woning meer punten, waardoor de huurprijs hoger wordt. U leest hierover meer bij Huuropbouw.

Huurverhoging na woningverbetering moet u zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

Veel gevraagd over Huurverhoging

Waar kan ik meer uitleg vinden over de jaarlijkse huuraanpassing vinden?

Meer informatie over de huurverhoging vindt u in deze flyer met uitleg over de huurverhoging en wij geven u graag ook de antwoorden op de belangrijkste vragen. Ook kunt u de animatie hierboven bekijken.

Wat is het advies van de huurdersorganisaties over de huuraanpassing 2020?

De huurdersorganisaties hebben advies gegeven op het voorstel voor de huuraanpassing in combinatie met een advies op het nieuwe woonlastenbeleid van Acantus. We vinden allebei dat de woning betaalbaar moet zijn. We willen ook dat soortgelijke woningen op een vergelijkbare plek ongeveer dezelfde huurprijs hebben.

De huurdersorganisaties hebben een aantal wijzigingen voorgesteld. Acantus is hierin deels meegegaan: in ieder geval als het gaat om de betaalbaarheid van de woning voor nu en in de toekomst.

Acantus werkt er dagelijks aan om de woonlasten voor onze huurders te beperken. Dit betekent dat we investeren om woningen energiezuiniger te maken. Dit kunnen we alleen betalen als de huren worden verhoogd. We verhogen de huur op basis van inflatie. Deze is vastgesteld op 2,6%. Hiermee wordt dus alleen de kostenstijging verrekend in de huur. Daarnaast krijgen huurders met een huurprijs hoger dan de streefhuur minder huurverhoging dan huurders met een huurprijs lager dan de streefhuur die past bij de woning en andersom. Dit zorgt ervoor dat voor hetzelfde huis in de toekomst dezelfde prijs wordt betaald. Dus voor iedereen een eerlijke verhouding tussen prijs en kwaliteit. Gemiddeld komen we uit op een huurverhoging van 2,5%. Met deze huurverhoging kunnen we de plannen uitvoeren die we huurders en gemeenten hebben beloofd.

Het nieuwe woonlastenbeleid van Acantus is nog onderwerp van gesprek. Samen zijn we aan het kijken naar de daadwerkelijke invulling en hoe we elkaar tegemoet kunnen komen.

Vraagt Acantus advies aan de huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing?

Ja, wij vragen over de jaarlijkse huuraanpassing advies aan onze huurdersorganisaties.

Ik ben het niet eens met de huuraanpassing 2020. Wat kan ik doen?

Dan kunt u tot 1 juli bezwaar maken. Dit doet u met het bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Op dit formulier staat ook welke documenten u mee moet sturen. U kunt het bezwaarschrift en de documenten per post sturen naar: Acantus, Postbus 110, 9640 AC Veendam of per e-mail naar: info@acantus.nl.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan om de volgende redenen:

  • Er staan onjuistheden in het voorstel tot huuraanpassing.
  • Er is sprake van een overschrijding van de maximale huurprijsgrens.
  • De huurverhoging is hoger dan wettelijk toegestaan.
  • Als er een procedure voor huurverlaging loopt bij de Huurcommissie vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen. Of de Huurcommissie heeft hierover al een uitspraak gedaan.

Ik kan de huur na de huurverhoging niet meer betalen door de coronacrisis. Wat kan ik doen?

Als u door de coronacrisis een inkomensdaling heeft en in financiële problemen komt, neemt u dan contact met ons op. We gaan dan graag samen met u kijken naar een oplossing die ú verder helpt. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een betalingsregeling of tijdelijk een huuraanpassing. Samen komen we er uit! Hier vindt u meer informatie hierover.

Mijn huur is door de huuraanpassing boven de maximale huurgrens uitgekomen. Heeft dit gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Nee, u houdt uw recht op huurtoeslag, als u in de maand voor de huuraanpassing huurtoeslag kreeg voor de woning. Mits u voldoet aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag. Als u geen recht had op huurtoeslag en de huur is boven de huurtoeslag grens uitgestegen, en uw inkomen is gedaald, dan krijgt u in principe geen huurtoeslag.

Ontvang ik straks nog huurtoeslag?

Als u op dit moment huurtoeslag ontvangt en uw inkomen is niet gewijzigd, dan blijft dat in de nieuwe situatie ook zo. Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Dat hoeft u zelf dus niet te doen.

Is de huuraanpassing van 2020 inkomensafhankelijk?

Nee, uw inkomen heeft geen invloed op de jaarlijkse huuraanpassing.
Als u door de coronacrisis en huuraanpassing in financiële problemen komt, neemt u dan contact met ons op. We gaan dan graag samen met u kijken naar een oplossing die ú verder helpt. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een betalingsregeling of tijdelijk geen huuraanpassing. Samen komen we er uit! Hier vindt u meer informatie hierover.

Wat is het percentage van de huuraanpassing van 2020?

Dat ligt eraan in wat voor woning u woont en waar u woont. Acantus wil graag dat haar huurders betaalbaar wonen. Wij vinden het eerlijk dat iedereen een huurprijs betaalt die past bij de woonkwaliteit. Acantus wil ook dat huurders met een soortgelijke woning op een vergelijkbare plek ongeveer dezelfde huurprijs betalen. Dit noemen we de streefhuur. Om de streefhuur te bereiken krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging.

Onze huurwoningen krijgen, afhankelijk van het verschil tussen de huidige huur en de streefhuur, de volgende percentages huurverhoging: 0%, 2,6% of 3,6%.

Bekijk over dit onderwerp ook de flyer voor meer informatie of de animatie hierboven.

Wanneer ontvangt u van ons bericht over de jaarlijkse huuraanpassing?

Vóór 1 mei heeft u onze brief in huis. Hierin informeren wij u over de nieuwe huurprijs.

Wanneer wordt de jaarlijkse huuraanpassing doorgevoerd?

Elk jaar op 1 juli mogen de huurprijzen in Nederland aangepast worden volgens richtlijnen van de overheid.

Het is crisis in ons land. Waarom is er toch huurverhoging?

Corona raakt ons allemaal. We begrijpen dat het nu voor onze huurders een onzekere tijd kan zijn. Iedere huurder die door de coronacrisis in financiële problemen komt, helpen we. We hebben overwogen om de huuraanpassing uit te stellen vanwege de coronacrisis. De impact van de crisis kunnen we echter nog niet overzien, omdat de crisis pas recent is gestart. De jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli laten we doorgaan.

Als huurders door een inkomensdaling door de coronacrisis in financiële problemen komen, vragen wij hen om contact met ons op te nemen. We gaan dan graag samen kijken naar een passende oplossing. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een betalingsregeling of tijdelijk een huuraanpassing. We hebben hier extra aandacht voor. Samen komen we er uit. We kiezen dus voor maatwerk, niet voor een algemene maatregel.

Hier vindt u meer informatie hierover.

We werken er dagelijks aan om de woonlasten voor onze huurders te beperken, ook in de toekomst. Dit betekent dat we investeren om woningen energiezuiniger te maken. Ook bouwen we nieuwe energiezuinige woningen. Dit kunnen we alleen betalen als de huren worden verhoogd. Als wij nu stoppen met investeren in onze woningen, gaan onze huurders straks een hogere energierekening betalen. Huurders, gemeenten en partners zoals aannemers rekenen er ook op dat dit doorgaat. Alles met als doel dat we tegemoet kunnen komen aan de woonvraag van huurders: een betaalbare en comfortabele woning, nu en later.

Waarom is huuraanpassing nodig?

Ieder jaar stijgen de prijzen. Dit heet inflatie. Dit betekent ook dat de kosten om een huis te onderhouden of om nieuwe huizen te bouwen stijgen. Acantus gebruikt de huurinkomsten om bestaande woningen te onderhouden en beter te maken (verduurzamen). Ook wordt het geld gebruikt om nieuwe woningen te bouwen. Met het verduurzamen van woningen willen we bereiken dat de totale woonlasten voor huurders lager worden. Immers, bij een goed geïsoleerd huis betaalt u meestal een lagere energierekening. Nieuwe woningen bouwen we om ook in de toekomst voldoende woningen te hebben op de juiste plek voor de mensen die dán in onze regio een sociale huurwoning nodig hebben.