Wat te doen bij overlijden

Als iemand in uw omgeving overlijdt, dan is dat een ingrijpende gebeurtenis. Nabestaanden moeten van alles regelen. Ook het voortzetten of opzeggen van de huurovereenkomst.

Medehuurder

Als de hoofdhuurder overlijdt, dan wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder. Dit geldt zowel voor een achterblijvende echtgenoot als voor een medehuurder in een andere samenlevingsvorm. De huurovereenkomst blijft geldig en de medehuurder wordt hoofdhuurder. Vraagt u in dit geval wel een naamswijziging aan, zodat wij er voor kunnen zorgen dat het huurcontract op uw naam komt te staan.

Medebewoner

Bent u medebewoner, maar staat u niet op het huurcontract als medehuurder? En u wilt wel in de woning blijven wonen? In dat geval kunt u een aanvraag indienen om huurder te worden. Dat kan tot zes maanden na het overlijden van de hoofdhuurder. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Enige bewoner

Is er geen bewoner die de huurovereenkomst voortzet, dan moet de huurovereenkomst worden opgezegd. Erfgenamen kunnen via het opzeggingsformulier, telefonisch via 0900 - 8400 of schriftelijk de huur opzeggen. Hiervoor geldt een opzeggingstermijn van één maand. De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor betalen van de huur, het ontruimen van de woning en het herstel van eventuele gebreken aan de woning. Meer informatie over het opzeggen van de woning vindt u bij Huur opzeggen.

Huurtoeslag

Als één van de huurders overlijdt, kan dat van invloed zijn op de huurtoeslag. Op de website van de Belastingdienst kunt u hier meer over lezen.