Medehuur

Er is sprake van medehuur als meerdere mensen op de huurovereenkomst staan vermeld. Of als de (hoofd)huurder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft. Maar welke voorwaarden zijn er en hoe kunt u medehuurder worden?

Wat is medehuurderschap?

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder vertrekt of overlijdt, wordt u automatisch de nieuwe hoofdhuurder en hoeft u de woning niet te verlaten.

Kunt u medehuurder worden?

  • Bent u getrouwd of geregistreerd partner van de hoofdhuurder? Dan bent u automatisch medehuurder. U moet dan wel beiden op dat adres ingeschreven staan bij uw gemeente.
  • Als u een samenlevingsovereenkomst heeft, kunt u een schriftelijk verzoek indienen met daarbij een kopie van de samenlevingsovereenkomst. Wij nemen uw verzoek dan in behandeling en informeren u of uw aanvraag wordt geaccepteerd.
  • Als u minimaal twee jaar een gezamenlijke huishouding voert en in de gemeentelijke basisadministratie op het adres staat ingeschreven, kunt u ook een schriftelijk verzoek indienen. Stuurt u bij de aanvraag dan een uittreksel uit het bevolkingsregister mee. Hieruit moet blijken dat u minimaal twee jaar samen woonachting bent op het adres.
  • Kinderen van de hoofdhuurder kunnen in principe geen medehuurder worden. Tenzij de inwonende kinderen ouder zijn dan 35 jaar en altijd bij de vader en/of moeder hebben gewoond.

Wilt u medehuurder worden?

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u het formulier veranderen tenaamstelling invullen. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat alle gegevens worden ingevuld en het formulier door u en de hoofdhuurder wordt ondertekend. Daarnaast moeten de gevraagde documenten worden meegestuurd. Uw aanvraag kunt u sturen naar: Acantus, Postbus 110, 9640 AC Veendam.

Uitzonderingen

Voldoet u niet aan één van de hierboven genoemde voorwaarden, maar wilt u toch graag medehuurder worden? Vul dan ook het formulier veranderen tenaamstelling in en vermeld daarop de reden van de aanvraag. Wij nemen dan contact met u op.