De huurovereenkomst

Als u een woning van ons huurt, tekent u de huurovereenkomst. Hierin staat onder andere wat de huurprijs is van de woning en wanneer de huur betaald moet zijn.

Start huurovereenkomst 

De huurovereenkomst gaat in na de betaling van de eerste verhuurnota. Deze moet betaald worden voordat u de sleutel krijgt. In sommige gevallen kan het zijn dat de eerste verhuurnota uit anderhalve maand huur bestaat. Dit hangt af van wanneer de nieuwe huurovereenkomst ingaat. Kunt u de eerste verhuurnota niet direct betalen, dan krijgt u nog geen sleutel. De ingangsdatum van de huurovereenkomst blijft dan wél gelijk en u krijgt de sleutel zodra de eerste nota betaald is.

Algemene voorwaarden

In de huurovereenkomst staan een aantal rechten en plichten voor u als huurder, maar ook voor ons als verhuurder. In onze algemene huurvoorwaarden zijn alle rechten en plichten opgenomen. Deze maken onderdeel uit van de huurovereenkomst. We hebben de belangrijkste rechten en plichten voor u op een rij gezet.

Uw rechten

  • U heeft huurbescherming. Dit betekent dat wij de huurovereenkomst niet zo maar mogen opzeggen. Maar alleen bij omstandigheden zoals overlast, huurachterstand, sloop en grootschalige renovatie.
  • U heeft huurprijsbescherming. Dit houdt in dat wij de huurprijs van uw woning niet meer mogen verhogen dan het wettelijk toegestane percentage (meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl).
  • U heeft recht op een woning die in goede staat is en ook blijft door onderhoud en eventueel reparatie.
  • U wordt geïnformeerd over onderhoudsplannen voor uw woning. Ook lichten we u op tijd in als we uw woning gaan renoveren, slopen, verkopen of andere plannen hebben.

Uw plichten

  • U betaalt de huur voor de eerste van de maand.
  • U gedraagt zich als een goede huurder en veroorzaakt dus geen overlast.
  • U onderhoudt uw woning en eventuele tuin en achterpaden goed.
  • Als u veranderingen wilt aanbrengen in de woning vraagt u hiervoor toestemming aan ons.
  • Als er schade of gebreken aan of in de woning door eigen toedoen zijn ontstaan, herstelt u dit zelf.

Huurovereenkomst 
De huurovereenkomst gaat in na de betaling van de 1e verhuurnota. 

Voorbeeld huurovereenkomst

In dit voorbeeld kunt u zien hoe een huurovereenkomst er ongeveer uit ziet.