Passend toewijzen calculator

Samenstelling huishouden

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden inclusief meeverhuizende kinderen?

Gerelateerde vragen

Passend toewijzen

Algemeen


Bij de toewijzing van onze sociale huurwoningen houden wij rekening met inkomen en de grootte van een huishouden. Dit heet passend toewijzen.

Door passend toewijzen krijgt u een woning waarvan de huur aansluit bij uw inkomen. Daarmee kunt u betaalbaar wonen en dat vinden wij belangrijk. Een huur die aansluit bij uw inkomen verkleint het risico dat u in betalingsproblemen komt.

Let op: als het inkomen of de gezinssamenstelling wijzigt kan het zijn dat u in aanmerking komt voor woningen met een andere huurprijs. Dit kunt u controleren door de Passend toewijzen calculator in te vullen.

Meer over dit onderwerp