Geschillencommissie

Er is sprake van een geschil als u vindt dat uw klacht niet naar wens is afgehandeld. Het geschil kunt u indienen bij de Geschillencommissie.

Leden Geschillencommissie 

De Geschillencommissie bestaat uit:

  • één lid op voordracht van de huurdersorganisaties;
  • één lid op voordracht van Acantus;
  • een voorzitter die gezamenlijk door de huurdersorganisaties en Acantus wordt voorgedragen.

Hoe dient u een geschil in?

U kunt een geschil indienen via het Geschillenformulier of per brief. Het Geschillenformulier kunt u aanvragen via het contactformulier of bij de secretaris van de Geschillencommissie Acantus (0900 - 8400). Stuurt u dit ingevulde formulier of uw brief naar de Geschillencommissie (Postbus 110, 9640 AC Veendam).

Reglement Geschillencommissie

Wilt u weten wat er verder gebeurt met uw geschil? Leest u dan de uitgebreide informatie in de folder Klachten en Geschillen. Deze folder is gebaseerd op het Reglement Geschillencommissie Acantus.

Jaarverslag

Alle ingediende en behandelde geschillen worden vastgelegd en jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag.