Hoe moet ik mijn woning achterlaten?

Als u de huur van een woning opzegt, maken wij een afspraak met u voor een voorinspectie. Tijdens deze voorinspectie lopen wij met u door de woning om af te spreken hoe u de woning moet achterlaten. We spreken dan ook met u af of er een eindinspectie plaatsvindt. We bekijken dan of de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

De woning moet als volgt worden opgeleverd:

  • De woning is schoon, dat betekent stofvrij, kalkvrij en vetvrij. Ook zijn alle persoonlijke spullen verwijderd.
  • Eventuele beschadigingen heeft u zelf al hersteld.
  • De tuin is netjes, dat betekent onkruidvrij, gesnoeid en eventueel gras is gemaaid.

Heeft u veranderingen aangebracht met onze toestemming, dan mag u die laten zitten als dit met u is afgesproken. Tijdens de voorinspectie maakt de mutatie-inspecteur hierover afspraken met u en noteert dit op het vooropname rapport. Beschadigingen in de woning herstelt u zelf. Als u dat niet doet, maken wij de woning op uw kosten in orde.