Zoekresultaten voor "huur betalen"

Kennis

Toon alle 10 resultaten

Veel gestelde vragen

Ik kan de huur na de huurverhoging niet meer betalen door de coronacrisis. Wat kan ik doen?

Als u door de coronacrisis een inkomensdaling heeft en in financiële problemen komt, neemt u dan contact met ons op. We gaan dan graag samen met u kijken naar een oplossing die ú verder helpt. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een betalingsregeling of tijdelijk een huuraanpassing. Samen komen we er uit! Hier vindt u meer informatie hierover.

Meer over dit onderwerp

Wat is het percentage van de huuraanpassing van 2020?

Dat ligt eraan in wat voor woning u woont en waar u woont. Acantus wil graag dat haar huurders betaalbaar wonen. Wij vinden het eerlijk dat iedereen een huurprijs betaalt die past bij de woonkwaliteit. Acantus wil ook dat huurders met een soortgelijke woning op een vergelijkbare plek ongeveer dezelfde huurprijs betalen. Dit noemen we de streefhuur. Om de streefhuur te bereiken krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging.

Onze huurwoningen krijgen, afhankelijk van het verschil tussen de huidige huur en de streefhuur, de volgende percentages huurverhoging: 0%, 2,6% of 3,6%.

Bekijk over dit onderwerp ook de flyer voor meer informatie of de animatie hierboven.

Meer over dit onderwerp

Het is crisis in ons land. Waarom is er toch huurverhoging?

Corona raakt ons allemaal. We begrijpen dat het nu voor onze huurders een onzekere tijd kan zijn. Iedere huurder die door de coronacrisis in financiële problemen komt, helpen we. We hebben overwogen om de huuraanpassing uit te stellen vanwege de coronacrisis. De impact van de crisis kunnen we echter nog niet overzien, omdat de crisis pas recent is gestart. De jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli laten we doorgaan.

Als huurders door een inkomensdaling door de coronacrisis in financiële problemen komen, vragen wij hen om contact met ons op te nemen. We gaan dan graag samen kijken naar een passende oplossing. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een betalingsregeling of tijdelijk een huuraanpassing. We hebben hier extra aandacht voor. Samen komen we er uit. We kiezen dus voor maatwerk, niet voor een algemene maatregel.

Hier vindt u meer informatie hierover.

We werken er dagelijks aan om de woonlasten voor onze huurders te beperken, ook in de toekomst. Dit betekent dat we investeren om woningen energiezuiniger te maken. Ook bouwen we nieuwe energiezuinige woningen. Dit kunnen we alleen betalen als de huren worden verhoogd. Als wij nu stoppen met investeren in onze woningen, gaan onze huurders straks een hogere energierekening betalen. Huurders, gemeenten en partners zoals aannemers rekenen er ook op dat dit doorgaat. Alles met als doel dat we tegemoet kunnen komen aan de woonvraag van huurders: een betaalbare en comfortabele woning, nu en later.

Meer over dit onderwerp

Wat is het advies van de huurdersorganisaties over de huuraanpassing 2020?

De huurdersorganisaties hebben advies gegeven op het voorstel voor de huuraanpassing in combinatie met een advies op het nieuwe woonlastenbeleid van Acantus. We vinden allebei dat de woning betaalbaar moet zijn. We willen ook dat soortgelijke woningen op een vergelijkbare plek ongeveer dezelfde huurprijs hebben.

De huurdersorganisaties hebben een aantal wijzigingen voorgesteld. Acantus is hierin deels meegegaan: in ieder geval als het gaat om de betaalbaarheid van de woning voor nu en in de toekomst.

Acantus werkt er dagelijks aan om de woonlasten voor onze huurders te beperken. Dit betekent dat we investeren om woningen energiezuiniger te maken. Dit kunnen we alleen betalen als de huren worden verhoogd. We verhogen de huur op basis van inflatie. Deze is vastgesteld op 2,6%. Hiermee wordt dus alleen de kostenstijging verrekend in de huur. Daarnaast krijgen huurders met een huurprijs hoger dan de streefhuur minder huurverhoging dan huurders met een huurprijs lager dan de streefhuur die past bij de woning en andersom. Dit zorgt ervoor dat voor hetzelfde huis in de toekomst dezelfde prijs wordt betaald. Dus voor iedereen een eerlijke verhouding tussen prijs en kwaliteit. Gemiddeld komen we uit op een huurverhoging van 2,5%. Met deze huurverhoging kunnen we de plannen uitvoeren die we huurders en gemeenten hebben beloofd.

Het nieuwe woonlastenbeleid van Acantus is nog onderwerp van gesprek. Samen zijn we aan het kijken naar de daadwerkelijke invulling en hoe we elkaar tegemoet kunnen komen.

Meer over dit onderwerp

Mijn huur is door de huuraanpassing boven de maximale huurgrens uitgekomen. Heeft dit gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Nee, u houdt uw recht op huurtoeslag, als u in de maand voor de huuraanpassing huurtoeslag kreeg voor de woning. Mits u voldoet aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag. Als u geen recht had op huurtoeslag en de huur is boven de huurtoeslag grens uitgestegen, en uw inkomen is gedaald, dan krijgt u in principe geen huurtoeslag.

Meer over dit onderwerp
Toon alle 6 resultaten

Documenten

Webpagina's

Toon alle 10 resultaten