print Logo

Uw woonomgeving

Leefbare buurten en wijken. Dat is waar wij dagelijks aan werken. Wij willen graag dat u zich thuis voelt in uw eigen woning én ook in uw buurt of wijk. Een omgeving waar u met plezier woont en leeft, samen met uw buren. Wij investeren dan ook veel in uw woonomgeving, samen met onze samenwerkingspartners zoals gemeenten en welzijnsinstellingen.

Gebiedsgericht werken

Om er voor te zorgen dat we leefbare buurten en wijken hebben in ons werkgebied, hebben we het gebiedsgericht werken geïntroduceerd. Bij het maken van plannen voor een buurt of wijk kijken we naast onze eigen huurwoningen, ook naar de rest van het gebied. Dus ook naar de aanwezige koopwoningen, de voorzieningen, het groen, de inrichting en zeker ook naar sociale aspecten. Wij gaan hierover in gesprek met de bewoners en aanwezige instanties om met verbeteringen te komen.

Leefbaarheid

Voor onze huurders streven we naar een plezierige woonomgeving. Dit doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld door samen met een gemeente een buurtbeheerbedrijf op te zetten of het leveren van een bijdrage aan buurtinitiatieven. U leest hier meer over bij Leefbaarheid en Buurtbeheer.

Daarnaast dragen wij bij aan de aanwezigheid van Steunstee's in ons werkgebied.

Huurdersvertegenwoordiging

Als huurder weet u het beste wat er beter kan in uw woning en woonomgeving. Uw mening vinden wij belangrijk en daarom hebben wij regelmatig overleg met huurdersorganisaties.

Wij voeren met de volgende twee huurdersplatforms overleg:

  • Stichting Platform Bewonersorganisaties Acantus (S.P.B.A.), voor de gemeenten Oldambt, Bellingwedde, Veendam, Pekela en Vlagtwedde.
  • Bewonersplatform Delfzijl (BPD), voor de gemeente Delfzijl.

Bij Wilt u meepraten? leest u meer over beide huurdersplatforms.

Pagina opties

  • Doorsturen

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina

Snelkoppelingen