Nieuwbouw - Bareveld

In Bareveld is in samenwerking met Benus de bouw gestart van de eerste 12 woningen van in totaal 36 woningen.

De Ericastraat en Pijlkruidstraat worden vernieuwd. We doen dit in verschillende fases zodat bewoners zo min mogelijk belast worden qua verhuizen. 

Kenmerken

  • eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen
  • 2 of 3 slaapkamers
  • energiezuinig
  • zonnepanelen

Starthandeling

In december 2020 heeft onze bestuurder Anita Tijsma samen met Ans Grimbergen, wethouder Wonen van de gemeente Veendam, de start van de bouw officieel bekrachtigd door samen een starthandeling uit te voeren op de bouwplaats.