Prestatieafspraken voor 2020 getekend

Net als voorgaande jaren hebben we ook dit jaar samen met huurdersorganisaties en gemeenten prestatieafspraken gemaakt. In juli van dit jaar heeft Acantus een zogenoemd bod gedaan. Op basis daarvan ligt er nu een aanscherping van de afspraken voor 2020.

Woonplezier 
Linda Stol, manager Wonen bij Acantus, over de totstandkoming van de prestatieafspraken: “Voor 2020 zijn we met de gemeenten en huurdersorganisaties tot mooie afspraken gekomen. We gaan er graag mee aan de slag. Woonplezier begint bij het hebben van een goede, comfortabele woning die ook betaalbaar is. We zetten in op nieuwbouw en verduurzaming. Daarnaast kijken we in de volle breedte naar woonlasten. En omdat we graag een fijne leefomgeving voor onze huurders willen, zetten we ook in op leefbaarheid.”

Meerjaren afspraken
Dit jaar is in diverse gemeenten in ons werkgebied gewerkt aan woonvisies. Ook Acantus heeft haar visie en koers dit jaar vastgesteld. De tijd is daarom rijp om op basis van deze visies meerjarige prestatieafspraken voor de periode 2021-2024 te maken. Deze worden dan jaarlijks gemonitord en aangescherpt. Hiermee wordt het proces vereenvoudigd en kan de focus meer worden gelegd op de inhoud.

Afspraken 2020
Wilt u meer lezen over de afspraken die gemaakt zijn? Lees hier de afspraken per gemeente door.