Ali Yilmaz

Medewerker Asbest
Ali Yilmaz zorgt er als medewerkers Asbest voor dat het asbest in onze woningen wordt opgespoord en gesaneerd.

“Asbest is ontzettend gevaarlijk voor de gezondheid. We willen voorkomen dat onze huurders en servicemedewerkers hiermee in aanraking komen! Daarom proberen dit zoveel mogelijk te saneren. Als een woning wordt opgezegd, ga ik eerst na of er al eerder een asbestinventarisatie is geweest. Zo niet, dan laat ik die alsnog uitvoeren. Hiervoor schakel ik een van onze vaste asbestinventarisatiebedrijven in.”

Asbest saneren
“Van dat bedrijf krijg ik vervolgens een rapport. Dat controleer ik. In het rapport staat welke asbesttoepassingen in het huis zijn gebruikt en welke verwijderd moeten worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om golfplaten op de schuur, het plafond in de bijkeuken of dakramen. We laten in eerste instantie niet-hechtgebonden asbest saneren. Dat zit in toepassingen die vrij broos zijn en waaruit asbestvezels kunnen vrijkomen.”

"We willen voorkomen dat huurders en collega's met asbest in aanraking komen"

Goed informeren
“Voor elke sanering moet ik een sloopmelding doen bij de gemeente. Vijf werkdagen daarna kunnen we aan de slag. We willen vrijgekomen woningen graag zo snel mogelijk weer verhuren, dus planning is belangrijk. Ik informeer daarom altijd goed en tijdig onze afdeling Planning: wanneer wordt er gesaneerd? Pas daarna kunnen de onderhouds- en eventuele herstelwerkzaamheden starten. Vervolgens kunnen de nieuwe huurders in de woning.”

Kansen grijpen
“Om deze functie te kunnen uitvoeren, heb ik de opleiding Asbestdeskundige gevolgd. Best pittig! Bij asbest komt namelijk veel kijken, vooral als het gaat om wet- en regelgeving. Hiervoor werkte ik als bouwkundig inspecteur, dus veel was nieuw voor me. Maar ik vind het werk heel leuk en uitdagend. Ik vind het ook belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen. Ik heb daarom ook al meerdere cursussen en opleidingen gevolgd en verschillende functies gehad bij Acantus. De kansen die Acantus biedt, grijp ik graag aan!”