Woningen Azaleastraat

Acantus gaat 36 woningen in de Azaleastraat in Winschoten definitief niet meer verhuren als ze leegkomen. Het gaat om de huisnummers 40 tot en met 110, de even nummers. De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd. Als op termijn alle bewoners uit een woonblok zijn verhuisd, worden de woningen afgebroken.

Het voornemen om de woningen niet meer te verhuren en uiteindelijk af te breken, heeft Acantus de afgelopen periode afgestemd met de gemeente Oldambt en ter advies voorgelegd aan de Huurdersorganisatie Winschoten en de Huurdersvereniging Bloemenbuurt.

De woningen worden niet meer verhuurd en uiteindelijk afgebroken, omdat de kosten voor het renoveren en het toekomstbestendig maken van de woningen te hoog zijn. Verschillende partijen hebben dit bevestigd. Ook hebben wij alternatieven onderzocht. Helaas waren deze alternatieven niet haalbaar.

Vanaf nu hebben bewoners recht op het Sociaal Statuut van Acantus. Dit houdt in dat zij voorrang hebben op vervangende woonruimte en een verhuiskostenvergoeding ontvangen bij verhuizing. De komende tijd gaan medewerkers van Acantus persoonlijk bij de bewoners van de Azaleastraat op bezoek. Onder andere om te bespreken waar de bewoners naar toe zouden willen verhuizen, zodat Acantus hen hierin kan begeleiden.

3 februari 2015