Woningen Azaleastraat niet meer verhuurd

Acantus heeft het voornemen 36 woningen in de Azaleastraat in Winschoten niet meer te verhuren als ze leegkomen. Het gaat om de huisnummers 40 tot en met 110, de even nummers. De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd.

Niet toekomstbestendig
Eerder dit jaar hebben de bewoners bericht gehad dat de woningen niet meer worden opgeknapt. De kosten voor het renoveren én het toekomstbestendig maken van deze woningen liggen erg hoog. Twee verschillende partijen hebben dit bevestigd. Daarnaast hebben wij alternatieven onderzocht. Hiermee konden de woningen helaas niet toekomstbestendig gemaakt worden. Dit betekent dat er geen andere mogelijkheden zijn dan de woningen die leeg komen niet meer te verhuren en uiteindelijk de woonblokken af te breken.

Definitief
Het voornemen om de woningen niet meer te verhuren en uiteindelijk af te breken, heeft Acantus afgestemd met de gemeente Oldambt. Het voornemen wordt nu nog voorgelegd aan de Huurdersorganisatie Winschoten en de Huurdersvereniging Bloemenbuurt. Zodra dit voornemen definitief wordt ontvangen de bewoners, in ieder geval vóór 1 maart 2015, hier bericht van.

Sociaal Statuut
Als het besluit definitief is en de bewoners van de Azaleastraat willen verhuizen, dan hebben zij recht op het Sociaal Statuut van Acantus. Dit houdt in dat zij voorrang hebben op vervangende woonruimte en een verhuiskostenvergoeding ontvangen bij verhuizing. De komende tijd gaan medewerkers van Acantus persoonlijk bij de bewoners van de Azaleastraat op bezoek. Als op termijn alle bewoners in een woonblok zijn verhuisd, worden de woningen afgebroken.

Leefbare woonomgeving
Omdat de woningen na verhuizing van bewoners niet meer worden verhuurd, ontstaat er leegstand. Dit kan gevolgen hebben voor de leefbaarheid van de buurt. Acantus gaat met bewoners van de wijk in gesprek hoe de woonomgeving zo goed mogelijk kan worden gehouden.

Nieuwbouwplannen
Acantus is van plan nieuwe woningen te bouwen in Winschoten. Dit zal op een andere locatie dan de Azaleastraat zijn. De corporatie gaat in 2015 met de voorbereidingen van nieuwbouw aan de slag.

20 november 2014