Visitatiecommissie: ‘Acantus is er klaar voor’

Begin 2018 heeft Acantus voor de derde keer een visitatie laten uitvoeren. We zijn verheugd met de titel van de recensie in het visitatierapport: ‘Grote uitdagingen in Groningen, Acantus is er klaar voor’. Het onafhankelijke visitatiebureau Pentascope onderzocht onze prestaties onder meer aan de hand van dialogen en interviews met medewerkers van Acantus en externe belanghebbenden.

De huurder en zijn leefomgeving als vertrekpunt
Gemiddeld scoorde Acantus in de visitatie over de periode 2014-2017 een voldoende. We zijn hierover tevreden. Waarbij we streven dat het elke dag weer een beetje beter kan. Het is Acantus gelukt de basis op orde te houden. Ook in een tijd dat we te maken hebben met vele ontwikkelingen zoals: veranderingen in de woningmarkt, nieuwe woningwet en  aardbevingen. We herkennen onszelf in het beeld dat de visitatiecommissie in het rapport schetst. Dat beeld laat zien dat we vooral in de laatste twee jaar nóg professioneler zijn gaan werken, met de huurder en zijn leefomgeving als vertrekpunt.

Steeds beter worden
Graag willen we de lijn die Acantus samen met huurders en collega-organisaties is aangegaan, doorzetten. We zien dat er nog een opgave te doen is voor Acantus. We blijven ons daarin ontwikkelen en pakken daarbij de aanbevelingen uit het visitatierapport op. Grotendeels sluiten deze aan bij de plannen en doelstellingen die Acantus zichzelf heeft gesteld voor de periode 2018 en verder. De aanbevelingen zijn in het kort:

  • Maak de plannen waar en betrek belanghebbenden hierbij.
  • Zorg voor een toekomstbestendige organisatie.
  • Blijf verdieping zoeken in de samenwerking met belanghebbenden.

Tot slot
Bent u geïnteresseerd in de uitgebreide uitkomsten van de visitatie? Leest u dan het volledige rapport.