Versneld slopen Vennenflat in Delfzijl

De gemeente Delfzijl en Acantus gaan niet investeren in de bouwkundige versterking van de Vennenflat, maar kiezen ervoor om de bewoners en de ondernemers versneld te laten verhuizen en de flat eerder dan gepland te slopen. Vervolgonderzoek door het bureau Van Rossum naar de aardbevingsbestendigheid van de Vennenflat bevestigt dat er geen sprake is van een acuut veiligheidsrisico, maar dat er wel versterkende maatregelen nodig zijn.

De gemeente neemt dit besluit op basis van de combinatie van onzekerheid over welk pakket maatregelen precies nodig is, de overlast voor de bewoners en ondernemers omdat zij tijdelijk hun huis/zaak uit zouden moeten tijdens de werkzaamheden, en de korte periode die nog rest tot aan de geplande sloop. De nieuwe streefdatum voor de start van de sloop is eind 2016. De bewoners en ondernemers van de Vennenflat zijn woensdagavond 25 november geïnformeerd op een bijeenkomst.

Zorgvuldige aanpak en nieuwbouw
De gemeente wil het proces van versneld uitplaatsen zorgvuldig aanpakken. Sinds maart 2015 is er voor 33 bewoners uit de Vennenflat nieuwe woonruimte gevonden. Het onderzoek naar aardbevingsbestendigheid van de Vennenflat is specifiek gericht op het risico voor de hoogbouw van de Vennenflat. Het besluit om versneld te slopen geldt dan ook alleen voor de hoogbouw, waarin nu nog 25 oorspronkelijke bewoners gehuisvest zijn. Voor alle bewoners - hoogbouw en laagbouw - blijven de afspraken in het sociaal statuut de basis. Zij krijgen nieuwe huisvesting die past bij hun woonwens:
- Indien mogelijk direct definitief in bestaande bouw of nieuwbouw.
- Of eerst in een ‘wisselwoning’ (volgens het sociaal statuut), waarbij in principe duidelijk is wanneer en waarheen de verhuizing naar de definitieve woning plaatsvindt. Dit kan zowel naar bestaande bouw als nieuwbouw zijn.

Om de bewoners die naar nieuwbouw willen verhuizen op korte termijn perspectief te bieden gaat de gemeente nieuwbouwprojecten versnellen, o.a. aan de Spoorstraat met tien tot veertien appartementen en de Doklander met tien grondgebonden woningen.

26 november 2015