Uitkomsten onderzoek website Acantus Klantenpanel

Het eerste onderzoek van het Acantus Klantenpanel is afgerond. Van de bijna 600 panelleden van ons digitale klantenpanel hebben 436 leden hun mening gegeven over onze website via een online vragenlijst.

Uitkomsten & voorgestelde verbeteringen
Benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek? Lees de uitkomsten en voorgestelde verbeterpunten op onze website.

Acantus Klantenpanel
Sinds mei 2015 hebben huurders en woningzoekenden van Acantus de mogelijkheid om lid te worden van het Acantus Klantenpanel. Tot nu toe hebben bijna 600 mensen zich aangemeld als panellid. Geweldig dat zo’n grote groep huurders en woningzoekenden met ons mee wil denken!

Aanmelden
Wilt u ook met ons meedenken? Meld u dan nu aan voor het digitale klantenpanel via het aanmeldformulier. Bij het eerstvolgende onderwerp ontvangt u een uitnodiging in de mail.

Meer informatie
Op acantus.nl/klantenpanel vindt u meer informatie over het Acantus Klantenpanel.

16 juli 2015