Tweede Kamer onderzoekt stelsel woningcorporaties

Op dit moment is er een parlementaire enquête over woningcorporaties. Op woensdag 4 juni 2014 begint de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties met de openbare verhoren. Maar waarom onderzoekt de Tweede Kamer woningcorporaties? En wat betekent dit voor Acantus? 

De afgelopen jaren waren er verschillende incidenten bij woningcorporaties. Daarom besloot het parlement in 2012 tot een parlementaire enquête naar het stelsel. De parlementaire enquête is de zwaarste onderzoeksvorm. Om dit onderzoek te kunnen houden is een besluit van een meerderheid in de Tweede Kamer nodig. De enquête naar woningcorporaties moet leiden tot verbeteringen, zodat misstanden voorkomen worden.

Tekortkomingen corporatiesector
Gelukkig is Acantus zelf geen onderwerp van onderzoek. Net als de meeste woningcorporaties in Nederland werken wij hard aan onze kerntaak: fatsoenlijk en betaalbaar huisvesten van mensen met een smalle beurs. Toch raakt het onderzoek ook ons. Want ook wij hadden last van zaken die bij andere corporaties niet goed gingen. Wat ging er niet goed?:

  • Financiële schades van individuele corporaties konden op het collectief worden afgewenteld.
  • Het externe toezicht, en bij sommige corporaties ook het eigen toezicht, schoot tekort.
  • Er was geen duidelijke afbakening waarvoor corporaties zijn.

Gelukkig ging er ook veel goed
Corporaties werken momenteel hard aan oplossingen om de sector beter te laten functioneren en te vernieuwen. Een overzicht van onze resultaten en de maatregelen die we nemen:

  • We willen huren betaalbaar houden voor inkomens tot € 34.085,-. Waar we een huurverhoging van 4% mogen vragen, krijgen huurders een verhoging van 2,5%.
  • In 2010 heeft Acantus zich laten visiteren. Uit dit onderzoek bleek dat we voldoende volgens de norm presteren. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de verbeterpunten. Dit jaar (2014) vindt er opnieuw een visitatie plaats.
  • We hebben veel geld en energie gestoken in het verbeteren van onze bestaande huurwoningen. We verbeterden en isoleerden honderden woningen per jaar. Ook nu nog voorzien we onze woningen van dubbel glas en vervangen we oude cv-ketels. Woningverbetering en het treffen van energiebesparende maatregelen doen we vanaf 2014 vooral bij mutatie.
  • We behaalden het KWH-Huurlabel in 2013 en 2014. Huurders beoordelen onze dienstverlening met een 7,5.
  • We brengen onze bedrijfslasten omlaag doordat we onder andere minder kantoren hebben, meer digitale dienstverlening bieden en de organisatie door natuurlijk verloop verkleinen.

Aedes
Aedes, de vereniging van woningcorporaties, houdt via haar website continu een actueel dossier bij over de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. Vanaf 4 juni zal Aedes zelfs dagelijks berichten over relevante zaken die tijdens de openbare verhoren aan de orde komen. Bij Aedes kunt u dus terecht voor de meest actuele informatie.

2 juni 2014