Studenten starten in Zorg Technologie Huis

Acantus en Campus openen Zorg(T)huis

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het inrichten van het Zorg Technologie Huis. Inmiddels hebben de studenten en leerlingen van verschillende opleidingen van Campus Winschoten het huis ingericht met veel innovatieve oplossingen en domotica (huishoud-automatisering). Leveranciers uit de regio hebben hun producten en expertise hiervoor gratis ter beschikking gesteld. Op maandag 19 januari aanstaande wordt het Zorg(T)huis door Acantus en Campus Winschoten geopend. Het is een bijzonder project: Zorg(T)huis is een moderne onderwijsomgeving waar techniek én sociale aspecten van de zorg samenkomen. Tijdens de opening kunnen genodigden met eigen ogen zien en ervaren wat de studenten/leerlingen doen en wat zij onderzoeken.

Het Zorg(T)huis
Tot 1 juli 2015 worden studenten van verschillende opleidingen van de Campus opgeleid in het Zorg(T)huis. Studenten van de techniek- en ICT-opleidingen gaan experimenteren met verschillende innovatieve oplossingen en domotica (huishoud-automatisering). Studenten gezondheidszorg leren hoe zij met behulp van technologie hulpbehoevende bewoners thuis het beste kunnen verzorgen. Ook de groenopleiding doet mee aan het project; zij verzorgen de tuin van de woning en onderzoeken hoe de tuin zo geschikt mogelijk kan worden gemaakt voor bewoners die langer thuis blijven wonen.

De Campus wil studenten met dit project voorbereiden op de toekomst. Ann Fritzsche Teammanager Gezondheidszorg bij Campus Winschoten, vertelt: “We willen studenten leren samenwerken en bekend maken met verschillende richtingen. Ook willen wij de studenten betrekken bij veranderingen in de samenleving, waarin mensen langer thuis blijven wonen. Daarnaast maken wij studenten van de verschillende opleidingen bekend met sectoren waar in de toekomst veel werk in is te verwachten.”

Woningen geschikt maken voor de toekomst
Acantus staat als woningcorporatie voor de uitdaging om voldoende geschikte woningen te bieden voor de toekomst. Anja Kluiter: “Het gaat om woningen die voldoen aan de behoeften van bewoners, waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Voordat woningen geschikt worden gemaakt, is het belangrijk om te weten welke maatregelen er genomen moeten worden. Hierop willen we een antwoord zien te vinden. Daarnaast vindt Acantus het ook belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan dit experiment: in dit geval het bieden van een realistische leeromgeving aan jongeren in deze regio.”

Over Zorg(T)huis
Naast dat het Zorg(T)huis een praktijkgerichte opleidingsplek is voor de professionals van morgen, kunnen ook andere organisaties hier inspiratie opdoen. Bijvoorbeeld over hoe techniek zorgbehoevende bewoners in staat stelt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De studenten zullen in de komende maanden ook rondleidingen verzorgen in het huis waarbij u kennis kunt maken met domotica.

15 januari 2015