Provincie komt afspraken in regio niet na

De Provincie Groningen verkoopt 95 kavels aan bouwbedrijf Geveke in Blauwestad. Dat is besloten door het college van Gedeputeerde Staten. Acantus is teleurgesteld door dit besluit.

Margriet Drijver, interim-directeur Acantus: “Begin 2014 hebben gemeenten, provincie, corporaties en zorgpartijen het Regionaal Prestatiekader 2013-2018 ondertekend. Acantus is één van deze partijen. In dit Prestatiekader zijn afspraken gemaakt over de kwantiteit en kwaliteit van de woningvoorraad. De regionale afstemming maakt hier onderdeel van uit. Het besluit van de provincie druist in tegen de afspraken uit het Regionaal Prestatiekader. Dat vinden wij teleurstellend.”

Het is de afgelopen jaren erg lastig geweest om met alle partijen afspraken te maken. “Voor alle partijen, ook voor Acantus, was en is het geven en nemen. Op het moment dat wij samen met een gemeente een plan hebben, vindt afstemming plaats met de provincie en moeten we gezamenlijk afwegen wat we wel of niet gaan doen. Een dergelijk eenzijdig besluit van de provincie is daar niet mee te rijmen. Wij maken ons zorgen om de andere afspraken die in het Regionaal Prestatiekader staan. Wat ons betreft heeft Gedeputeerde Staten een ‘bommetje’ gelegd onder deze afspraken.”

6 juli 2016