Prestatieafspraken getekend

Net als voorgaande jaren hebben we ook dit jaar samen met huurdersorganisaties en gemeenten prestatieafspraken gemaakt. In juli van dit jaar heeft Acantus een zogenoemd bod gedaan. Op basis daarvan ligt er nu een aanscherping van de huidige afspraken voor volgend jaar. In de gemeenten Delfzijl en Oldambt zijn de afspraken opnieuw vastgesteld. In de gemeenten Pekela, Veendam en Westerwolde zijn de oude afspraken alleen formeel geactualiseerd.

Nieuwbouw en woningverbetering
‘We kijken terug op een intensief, maar goed verlopen proces om te komen tot de prestatieafspraken voor 2019 en verder’, vertelt Linda Stol, manager Wonen bij Acantus. ‘De drie betrokken partijen, te weten huurdersorganisaties, gemeente en corporaties, hebben elkaar scherp gehouden op de inhoud en op het proces. Op die manier hebben we het goede gesprek gehad over hoe we de doelen in Noordoost en Oost-Groningen willen realiseren. De prestatieafspraken bevatten daarom afspraken rondom nieuwbouw en woningverbetering. Ook de Voorzieningenwijzer, een traject waarin huurders geholpen worden kosten te besparen, zit erin. En nu op naar de uitvoering!'

Afspraken per gemeente
Wilt u meer lezen over de afspraken die gemaakt zijn? Lees hier de afspraken per gemeente door.