Persbericht: Onderwijsproject Zorg(t)Huis krijgt vervolg

Samenwerkingsverband Campus en Acantus voorbeeld voor andere sectoren.

Woningcorporatie Acantus en Campus Winschoten gaan door met hun samenwerkingsproject. Ook dit studiejaar kunnen studenten van verschillende opleidingen experimenteren met domotica en zorg aan huis. Acantus stelt een ruimte in het centrum van Winschoten beschikbaar als leeromgeving: het Zorg(T)huis. Studenten onderzoeken hier welke aanpassingen en voorzieningen nodig zijn om oudere bewoners veilig zelfstandig thuis te laten wonen.

Nieuwe mogelijkheden voor bestaande woningen 

Gedurende het studiejaar worden studenten van verschillende opleidingen van Campus Winschoten opgeleid in het Zorg(T)huis. Studenten van de techniek- en ICT-opleidingen experimenteren met verschillende innovatieve oplossingen en domotica (huishoud-automatisering). Studenten gezondheidszorg leren hoe zij met behulp van technologie hulpbehoevende bewoners thuis het beste kunnen verzorgen. Samen bedenken ze nieuwe mogelijkheden voor bestaande woningen. Die ideeën werken ze uit in plattegronden en maquettes. Het beste idee gaat Acantus in de praktijk uitvoeren.

Campus Winschoten wil studenten met dit project voorbereiden op de toekomst. Ann Fritzsche, teammanager Gezondheidszorg bij Campus Winschoten: “We willen studenten leren samenwerken en bekend maken met verschillende richtingen. Ook willen wij de studenten betrekken bij veranderingen in de samenleving, waarin mensen langer thuis blijven wonen. Daarnaast gaan wij studenten van de ICT-opleiding bekend maken met sectoren waar in de toekomst veel werk in is te verwachten.”

Woningen geschikt maken voor de toekomst

Acantus staat als woningcorporatie voor de uitdaging om bestaande woningen geschikt te maken voor de toekomst. Woningen moeten voldoen aan behoeften van bewoners, waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Voordat woningen geschikt worden gemaakt, is het belangrijk om te weten welke maatregelen er genomen moeten worden. Anja Kluiter, manager Wonen van Acantus: “Wij willen weten welke aanpassingen wij als corporatie moeten doen in onze woningen. Voor ons is het heel interessant met welke concrete voorstellen de studenten komen. Daarnaast vindt Acantus het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren door opnieuw een leeromgeving aan jongeren in deze regio aan te bieden.”

Over Zorg(T)huis

Zorg(T)huis is een praktijkgerichte leeromgeving voor de professionals van morgen. Tot 1 september 2016 is Zorg(T)huis gevestigd in een pand in het centrum van Winschoten, Blijhamsterstraat 11. Ook andere organisaties kunnen er inspiratie opdoen. Zorg(T)huis is een leeromgeving waar techniek én sociale aspecten van de zorg samenkomen.

Zorg(T)huis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 oktober 2015