Persbericht: Burgerinitiatief Kanariebuurt krijgt vervolg

Op 17 december 2015 ondertekenen wethouder Laura Broekhuizen van gemeente Oldambt en Anja Kluiter, manager Wonen van Acantus een buurtovereenkomst voor de aanleg van een natuurspeel- en ontmoetingsplek in de Kanariebuurt in Finsterwolde.

Met de ondertekening wordt de eerste fase van de leefbaarheidsplannen van de bewoners van de Kanariebuurt werkelijkheid. Hiermee wordt een nieuwe weg ingeslagen voor een gezamenlijke aanpak van de krimp in Finsterwolde. Buurtbewoners spelen daarbij een centrale rol.

Krimp met perspectief
Het plan van de Kanariebuurt is een uitvloeisel van de afspraken die medio 2014 met het dorp zijn gemaakt. De dorpsbewoners kwamen toen in protest tegen de sloopplannen van Acantus. De kern van het protest was dat er werd gesloopt zonder perspectief te bieden. Gemeente en Acantus hebben daarna het roer omgegooid. Beiden stelden een dorpscoördinator aan om bewonersinitiatieven te ondersteunen en de communicatie te verbeteren. Ook in de Verzetsbuurt in Finsterwolde wordt samengewerkt met een buurtwerkgroep die een plan maakt voor een buurtpark. Los hiervan loopt er een onderzoek van bewoners naar het oprichten van een wooncoöperatie. De bedoeling is om naast de concrete buurtplannen volgend jaar samen met het dorp te gaan werken aan een toekomstvisie voor de langere termijn.

Natuurspeelplek van start
De natuurspeelplek in de Kanariebuurt is het eerste project dat in uitvoering gaat. Begin dit jaar zijn in de buurt 16 kleine appartementen gesloopt. Onder leiding van buurtbewoners Coba Spindler en Rika Hesseling heeft een buurtwerkgroep een wensbeeld gemaakt om de leefbaarheid van de hele buurt te verbeteren. Het wensbeeld bestaat uit het herinrichten van het sloopterrein tot natuurspeelplek, het versterken van de (groene) kwaliteit van de dorpsrand, het creëren van een veilige route naar de Blauwestad en het tegengaan van sluipverkeer door het afsluiten van de Dwarsstraat voor autoverkeer richting de Kromme Elleboog.  De aanleg van de natuurspeelplek wordt, vooruitlopend op bestuurlijke besluitvorming door de gemeente, door Acantus opgestart. Hierdoor wordt het mogelijk dat de speelplek volgend voorjaar kan worden gebruikt.

Buurtkamer in eigen beheer
Onderdeel van het totale plan is de aanleg van een ‘buurtkamer’. Deze buurtkamer wordt de ontmoetingsplek voor buurtbewoners en de basis voor het organiseren van buurtactiviteiten zoals een buurtbarbecue.  Het is een omheind deel van het nieuw in te richten terrein dat komend voorjaar tijdens een buurtwerkdag door de buurt zelf wordt gemaakt. De buurt zorgt ook zelf voor het beheer.

15 december 2015