Nieuwe toekomst voor Bareveld

Bewoners van Bareveld hebben donderdagavond 4 oktober duidelijkheid gekregen over de toekomst van hun woning. Acantus gaat Bareveld vernieuwen. In totaal gaat Acantus 32 tot 36 nieuwe huurwoningen bouwen en 64 huurwoningen slopen aan de Pijlkruidstraat en Ericastraat in Bareveld. Dit staat in het wijkontwikkelplan voor Bareveld die samen met huurders, eigenaren en de gemeente Veendam tot stand is gekomen.

Vernieuwing fasegewijs
De nieuwbouw en de sloop gebeurt de komende jaren fasegewijs. Om direct perspectief te bieden en zo weinig mogelijk bewoners twee keer te laten verhuizen, wordt gestart met nieuwbouw op een lege plek aan de Pijlkruidstraat. De nieuwe woningen moeten nog worden ontworpen, maar zijn in ieder geval gasloos, energiezuinig en geschikt voor jong en oud.

Een leefbare woonplek
De woningen worden gesloopt, omdat ze niet meer voldoen aan de eisen en wensen van nu en voor de toekomst. Daarnaast zijn er in de toekomst, net als elders in Oost-Groningen, minder woningen nodig in Bareveld. Anita Tijsma: “We willen dat Bareveld een leefbare en fijne plek blijft om te wonen. Het moet voldoende goede en betaalbare huurwoningen bieden voor bewoners die er graag wonen. Wij verwachten dat we dit op deze manier kunnen realiseren.”

Bewoner betrokken bij plannen
Het wijkontwikkelplan voor Bareveld is tot stand gekomen met behulp van de bewoners. Eind 2017 zijn bewoners bevraagd over het wonen in Bareveld. In het voorjaar was er een eerste bewonersavond, waarna er in een kleinere werkgroep gewerkt is aan het wijkontwikkelplan. Deze werkgroep bestond uit bewoners van Bareveld, gemeente Veendam en Acantus. Ook de Commissie Huurzaken is blij dat bewoners nu duidelijkheid hebben.

5 oktober 2018