Nader onderzoek naar de Vennenflat en naar andere flats en appartementen in Delfzijl

Persbericht

De Vennenflat Delfzijl is het appartementengebouw dat als representatief voorbeeld voor hoogbouw nader is onderzocht in het provinciale onderzoek naar de gevolgen van de voorlopige Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen. Net als de vier andere type onderzochte woningen bleek de sterkte en constructie van het appartementencomplex niet te voldoen aan de NPR. De gemeente laat samen met Acantus voor de Vennenflat onderzoeken welke (bouwkundige) maatregelen mogelijk en gewenst zijn tot aan de sloop in 2019. Daarnaast laat de gemeente samen met Acantus onderzoek doen naar de gevolgen en risico’s voor de andere flats en appartementengebouwen (meerlaagse bouw) in Delfzijl.

Het provinciale onderzoek richtte zich op vijf woningen, die kenmerkend zijn voor de regio: een vrijstaande woning uit 1920 en 2010, een 2 onder 1 kap woning, een rijtjeswoning en een appartementengebouw. Conclusie van het onderzoek is dat voor al deze woningen blijkt dat de sterkte en constructie niet voldoen aan de voorlopige NPR. Op basis daarvan is in het onderzoek becijferd dat ruim 150.000 woningen in de hele regio in aanmerking komen voor versterking. Deze uitkomst is volgens de verwachting, omdat bij de bouw van de onderzochte types woningen destijds nooit rekening is gehouden met aardbevingsbestendigheid. Het is wel meer dan de 90.000 woningen die uit een eerder onderzoek naar voren kwamen, maar dat komt omdat daarin hoogbouw niet was meegenomen.

Vervolgonderzoeken
De gemeente en Acantus laten twee vervolgonderzoeken doen op de Technische Impactanalyse: naar de Vennenflat en naar de andere meerlaagse bouw in de gemeente. Voor de Vennenflat is opdracht verstrekt het bureau Van Rossum om te onderzoeken welke (bouwkundige) maatregelen mogelijk en gewenst zijn tot aan de sloop in 2019, welke tijd hiervoor nodig is en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Daarnaast komt er nader onderzoek naar de gevolgen en risico’s voor de andere meerlaagse bouw in Delfzijl, of versterkende bouwkundige maatregelen gewenst zijn en welke maatregelen dat dan zijn. Van Rossum is gevraagd hiervoor een onderzoeksopzet te maken. De uitvoering van dit onderzoek gebeurt in afstemming met andere gemeenten in de regio en met de Overheidsdienst in oprichting.

20 april 2015