Margriet Drijver benoemd als interim-directeur

In verband met het vertrek van directeur-bestuurder Johan Krul is Acantus gestart met de wervingsprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder.
Tot de formele benoeming een feit is, zal Margriet Drijver opereren als interim-directeur.

Margriet Drijver zorgt voor een warme overdracht aan de nieuwe directeur-bestuurder en zal naar verwachting ten minste tot maart 2016 bij Acantus werkzaam zijn. Ze heeft veel ervaring als bestuurder in de corporatiesector. Haar benoeming als interim-directeur is formeel goedgekeurd door de minister.

17 november 2015