Koffiekarbijeenkomsten Zandplatenbuurt

Op donderdag 7 en woensdag 13 september gaan gemeente en Acantus in gesprek met inwoners van de Zandplatenbuurt in Delfzijl-Noord. Tijdens deze zogenaamde koffiekargesprekken kunnen inwoners hun wensen uiten voor de toekomst van buurt en wijk. Dat kan gaan over wonen, voorzieningen, openbare ruimte. Kortom alles wat komt kijken bij samen leven in straat, buurt en wijk.

Waarom praten over de toekomst van Delfzijl Noord? De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) inspecteert de woningen in Delfzijl Noord. In de Zandplaten-buurt is dat al gebeurd. Bij die inspecties kijkt de NCG of woningen aardbevingsbestendig zijn of toch versterkt moeten worden. De NCG maakt de rapporten voor de Zandplatenbuurt binnenkort bekend.

Voorbereid op de toekomst
Met onder meer de input van de gesprekken met wijkbewoners ontwikkelen gemeente en Acantus dit najaar een gebiedsvisie voor Delfzijl Noord. Op die wijze willen we ons samen met u voorbereiden op de uitkomsten van de inspecties.

Komt u ook?
We willen graag met zoveel mogelijk inwoners praten.

  • Donderdagmiddag 7 september 2017 16.00 – 17.30 uur - Huibertplaat/Koningsplaat
  • Donderdagavond 7 september 2017 19.00 – 20.30 uur - De Paap/de Emmert
  • Woensdagmiddag 13 september 2017 16.00 – 17.30 uur - Simonszand/Koperzand
  • Woensdagavond 13 september 2017 19.00 – 20.30 uur - Bosplan/Robbeplaat

4 september 2017