Huurverhoging van 1% voor lagere en middeninkomens

Persbericht

Acantus heeft de intentie om de huren van huurders met een inkomen tot € 43.786,- met 1% te laten stijgen, dit is een verhoging op basis van de inflatie. Ongeveer 94% van de huurders van Acantus heeft een inkomen lager dan € 43.786,-.

Voor 2015 heeft de overheid de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen voor lagere inkomens vastgesteld op 2,5%. Voor huishoudens met een jaarinkomen vanaf € 34.229,- is een verhoging van 3% toegestaan.

Acantus wil de kleine groep huurders met een inkomen hoger dan € 43.786,- een huurverhoging van 3% geven, dat is 2% bovenop de inflatie. Voor deze huishoudens is een verhoging van 5% wettelijk toegestaan.

Betaalbare huren
Acantus is van mening dat de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen, met name in dit gebied, goed moet blijven. Johan Krul (directeur van Acantus) geeft daarbij aan: ‘We wijken in positieve zin opnieuw af van de verhogingen die wettelijk zijn toegestaan. Dit doen we, omdat we niet willen dat de huren zoveel gaan stijgen, dat het onbetaalbaar wordt voor de mensen in dit gebied. In Oost-Groningen zijn de inkomens gemiddeld lager dan elders. Daar willen wij niet aan voorbij gaan.’

Hogere huurverhoging voor hogere inkomens
Huurders met een hoger inkomen willen wij 3% huurverhoging geven, waar 5% wettelijk is toegestaan. Johan Krul: ‘Onze bewoners die in een sociale huurwoning wonen, maar meer verdienen dan € 43.786,- kunnen volgens ons iets meer dragen dan de bewoners met een lager inkomen. We willen toch blijven investeren, daarom vragen we aan deze groep 2% huurverhoging bovenop de inflatie.’

Huurverhoging nog niet definitief
Het voornemen ligt ter advies aan huurdersorganisaties Stichting Bewoners Platform Acantus (SPBA) en het Bewoners Platform Delfzijl (BPD). Zij hebben wettelijk zes weken de tijd om een advies uit te brengen.

27 februari 2015