Huurders tevreden met onze dienstverlening

Acantus zet in op woonplezier. En daar hoort een goede dienstverlening bij. Ook in 2018 gaven onze huurders ons hier mooie cijfers voor. Dat betekent dat we opnieuw het keurmerk Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) mogen behouden, een kwaliteitskeurmerk voor de dienstverlening van woningcorporaties.

Sinds 2013 ontvangen we het KWH-label. Deze is nu verlengd tot maart 2021. KWH meet doorlopend onze dienstverlening en in 2018 gaven onze huurders ons de volgende cijfers:

  • Algemene dienstverlening: 7,3
  • Woning zoeken: 7,7
  • Nieuwe woning: 7,5
  • Huur opzeggen: 7,8
  • Reparaties: 7,9
  • Onderhoud: 8,3

We zijn er trots op dat we onze dienstverlening op niveau houden terwijl er veel verandert in de buitenwereld en in ons werk. We leren van deze veranderingen en passen ons hier goed op aan. Op deze manier blijven we bijdragen aan woonplezier in Noord- en Oost-Groningen!

3 april 2019