Huurders in het zonnetje op 'Dag van het Huren'

Afgelopen zaterdag 1 oktober was de landelijke Dag van het Huren. Verschillende corporaties door het hele land organiseerden activiteiten. Acantus heeft van deze dag gebruik gemaakt om 18 betrokken huurders in het zonnetje te zetten. We hebben deze bewoners verrast met bezoekje en we gaven hen een lekker streekproductenpakket en een cadeaubon. Dit deden we om onze waardering uit te spreken.

De huurders die we hebben verrast zijn op verschillende manieren betrokken bij hun buurt. Zo hebben we huurders verrast die vrijwillig tolk zijn en statushouders op weghelpen, bewoners die de tuinen van meerdere buren onderhouden, huurders die een dorpsschooltuin of buurtmoestuin beheren en bewoners die een belangrijke rol hebben bij activiteiten en de leefbaarheid in een buurt. Iedere bewoner waar we langs zijn geweest is op zijn of haar manier betrokken; allemaal doen ze veel voor een ander.

Impressie

  • Dag van het Huren

  • Dag van het Huren 2016

  • Dag van het Huren 4 oktober 2016