Huurderadviesgroep over woonlasten start in september

In september gaat onze tweede huurderadviesgroep van start. Dit keer gaat het over woonlasten. Wat voor ideeën hebben huurders zelf om hun woonlasten te verlagen? En wanneer wordt het voor huurders bijvoorbeeld financieel interessant om dingen zelf te gaan doen? Acantus vraagt de huurderadviesgroep voor deze vragen om een advies. Wij willen huurders namelijk graag betrekken voordat er iets op papier staat.

Voor de huurderadviesgroep over woonlasten hebben ruim 50 deelnemers zich aangemeld. We hebben besloten 20 huurders voor deze huurderadviesgroep uit te nodigen.
De deelnemers zijn door loting bepaald. Op vrijdag 1 augustus heeft de heer Joop Brugman, deelnemer van de Stuurgroep Huurderparticipatie namens de huurders en voorzitter van de SPBA, de loting uitgevoerd.

Heeft u interesse om deel te nemen aan een volgende huurderadviesgroep, dan kunt u zich opgeven via dit formulier.  U kunt zelf aangeven welke onderwerpen of thema’s uw interesse hebben.

4 augustus 2014