Geen inschrijfgeld voor nieuwe woningzoekenden

Nieuwe woningzoekenden die zich inschrijven bij Acantus hoeven vanaf 1 juli geen € 10,- inschrijfgeld meer te betalen. Acantus wil het inschrijven en verhuren hiermee versnellen.

In 2011 heeft Acantus ervoor gekozen inschrijfgeld te vragen, zodat alleen serieuze woningzoekenden zich zouden inschrijven. Er waren veel kandidaten die meededen aan de loting van een woning, zonder dat ze echt op zoek waren naar een woning. Dit leverde vertraging op bij de verhuur van een woning.

Inmiddels neemt het aantal woningzoekenden sterk af. Het is daardoor steeds lastiger kandidaten te vinden voor bepaalde woningen. Acantus wil de drempel verlagen voor woningzoekenden om zich in te schrijven en een woning te huren. Woningzoekenden die zich voor 1 juli hebben ingeschreven krijgen het inschrijfgeld, net als gewoonlijk, bij een verhuring terug.

Woningzoekenden moeten nog wel steeds een inkomensverklaring aanleveren bij inschrijving. Acantus moet minimaal 80% van haar sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een verzamelinkomen tot € 34.911,- per jaar of huishoudens met een zorgindicatie. Van de overige 20% mogen wij 10% toewijzen aan huishoudens met een verzamelinkomen tussen de € 34.911,- en € 38.950,- en 10% aan huishoudens met een inkomen boven de € 38.950,-.

1 juli 2015