Gaan de huren omlaag?

Op 1 oktober 2015 verandert het woningwaarderingstelsel. Dat is het puntenstelsel waarmee de maximale huur van een huurwoning wordt berekend. Als de huur hoger is dan de maximaal toegestane huur, dan moeten woningcorporaties de huur automatisch naar beneden bijstellen.

 

Meeste huren onder maximaal toegestaan bedrag
Acantus heeft de veranderingen van het puntenstelsel uitgezocht. Uit dat onderzoek blijkt dat bij bijna al onze woningen de huur onder het maximaal toegestane bedrag is. Dat betekent dat die huren niet hoeven te worden verlaagd.

Huurverlaging? Persoonlijk bericht
In een klein aantal gevallen is wel sprake van huurverlaging. De huurders die het betreft, hebben inmiddels persoonlijk bericht gekregen.

30 september 2015