Finsterwolde krijgt perspectiefwoningen

Persbericht

Woningcorporatie Acantus realiseert samen met Geveke Bouw en Ontwikkeling in 2015 vier perspectiefwoningen aan de H. Schwertmannweg in Finsterwolde. Deze perspectiefwoningen worden voor een kortere exploitatieperiode dan normaal gebouwd. De woningen zijn daardoor mogelijk geschikt voor krimpregio’s waar nieuwbouw normaal gesproken niet haalbaar is. Het is een aanpak waarbij wordt ingespeeld op veranderende woonbehoeften en die mogelijk perspectief biedt voor de toekomst van krimpdorpen.

Levensduur van 20 jaar
Corporatiewoningen worden meestal gebouwd voor minimaal 50 jaar. Daar zijn de bouwkosten en de huurprijs dan ook op gebaseerd. Voor de perspectiefwoningen geldt een levensduur van 20 jaar. Dan zijn de woningen afgeschreven en kunnen deze in principe worden afgebroken. Een groot deel van de gebruikte materialen is recyclebaar.

Kansen voor nieuwbouw in krimpregio
De vraag naar woningen neemt in krimpregio’s als Oost-Groningen af, waardoor de kans bestaat dat sommige woningen na een bepaalde periode niet meer verhuurd kunnen worden. Dit geldt zeker voor woningen die niet meer zijn afgestemd op de veranderende vraag van de vergrijzende bevolking. Acantus heeft daarom besloten met name nieuw te bouwen op locaties waar voorzieningen op de langere termijn beschikbaar zijn.

Doordat deze perspectiefwoningen na 20 jaar al kunnen worden weggehaald, bieden ze mogelijk toch nieuwe kansen voor nieuwbouw in een krimpregio. Met de perspectiefwoningen wordt een flexibele woonvorm geïntroduceerd waarmee op een nieuwe manier wordt ingespeeld op de onzekere toekomst. Een aanpak die mogelijk inspiratie biedt voor nieuwe woonperspectieven in krimpdorpen en tegelijkertijd voorziet in de toenemende behoefte aan gelijkvloerse woningen.

Gelijkvloers en energiezuinig
De gelijkvloerse perspectiefwoningen worden uitgevoerd in houtskeletbouw. De woningen hebben goede energieprestaties doordat ze hoogwaardig zijn geïsoleerd. De kale huurprijs varieert per type en ligt tussen € 560,- voor een tussenwoning en € 578,- voor een hoekwoning. Op 29 januari 2015 organiseert Acantus een inloopmarkt voor de verhuur van deze woningen in de Pyramide in Finsterwolde. Belangstellenden vinden vanaf 16 januari op de website van Acantus meer informatie.

Symbolische starthandeling
Op vrijdag 16 januari 2015 worden de bouw en de verhuur met een symbolische handeling gestart. Hiervoor zijn vertegenwoordigers van Acantus, gemeente Oldambt en Geveke aanwezig. Daarnaast zijn ook de leden van de DorpsOverlegGroep Finsterwolde waarin Acantus, gemeente en dorpsbelangengroepen samenwerken, Werkgroep Verzetsbuurt en de huurdersorganisatie HOW uitgenodigd. Afhankelijk van het weer wordt op 19 januari officieel met de bouw gestart. Volgens afspraak tussen de verschillende partijen wordt gelijktijdig ook gestart met de sloop van het blok woningen aan de H. Schwertmannweg, naast de bouwlocatie. De werkelijke bouw van de perspectiefwoningen duurt ongeveer twee tot drie maanden. De woningen worden als pilot gebouwd. Blijkt het concept succesvol, dan worden deze perspectiefwoningen mogelijk ook op andere locaties gebouwd.

15 januari 2015