Dalende huurprijzen bij nieuwe verhuringen

We krijgen regelmatig vragen van huurders over dalende huurprijzen bij nieuwe verhuringen. We leggen graag uit waarom dit zo is. Er zijn namelijk meerdere redenen voor.

1. Streefhuren naar beneden aangepast
In 2015 hebben wij onze huurprijzen onder de loep genomen en ervoor gekozen om onze streefhuren te verlagen. De streefhuur is de huurprijs die wij vragen bij een nieuwe verhuring. In de meeste gevallen betekent dit dat nieuwe huurders een lagere huurprijs gaan betalen. Op die manier willen we ervoor zorgen dat woonlasten voor mensen met de laagste inkomens betaalbaar blijven.

2. Woningwaardering aangepast: WOZ waarde in puntenstelsel
Een huurprijs wordt bepaald door het aantal punten. Punten gaan bijvoorbeeld over de grootte van de woning. In het puntensysteem wordt sinds oktober 2015 ook de WOZ-waarde meegenomen. WOZ staat voor waardering onroerend zaken en dat is de waarde van een huis. Door deze wijziging moeten wij huurprijzen aanpassen en die vallen soms lager uit. Die nieuwe huurprijs berekenen wij zodra een woning in de verhuur komt en wij op dat moment met een nieuwe huurder een huurovereenkomst sluiten.

3. Passend toewijzen: huurprijzen misschien nog verder omlaag
Vanaf 1 januari 2016 moeten alle woningcorporaties hun huurwoningen passend toewijzen. Dat is één van de regels in de nieuwe Woningwet. Door passend toewijzen krijgt iedereen een woning waarvan de huur aansluit bij het inkomen. Dat betekent dus dat wij rekening moeten houden met het inkomen van een huishouden en de huishoudgrootte. Huurders die recht hebben op huurtoeslag krijgen de goedkopere huurwoningen toegewezen. Zij mogen geen woning meer huren met een huurprijs hoger dan € 586,68 (1- en 2-persoonshuishoudens) of € 628,76 (3- of meerpersoonshuishoudens).

4. Leegstand
We merken dat de vraag naar sommige woningen terugloopt. Soms hebben we met leegstand te maken. Dat is voor ons ook reden om bepaalde huurprijzen te verlagen. We kijken dan of er toch belangstelling voor is. Dat is beter dan leegstand, want dat kost heel veel geld. En bovendien is leegstand niet goed voor de leefbaarheid in onze dorpen en wijken. 

Bestaande huurovereenkomsten veranderen niet
Huurt u al langer bij Acantus, dan gelden voor u de afspraken die in uw huurovereenkomst staan. De veranderingen in de huurprijzen die hierboven staan beschreven zijn dan niet voor u van toepassing. Wij begrijpen dat u dit misschien niet eerlijk vindt. Toch vragen wij uw begrip voor het feit dat wij aan de wet- en regelgeving moeten voldoen en daardoor keuzes moeten maken.  

21 maart 2016