Beperkte huurverhoging

Huurders van Acantus krijgen gemiddeld 0,7% huurverhoging. Hoeveel huurverhoging een individuele huurder precies ontvangt, hangt af van de huurprijs die de huurder op dit moment betaalt.

Huurders die relatief meer betalen, ontvangen minder huurverhoging dan huurders die in verhouding een lagere huurprijs betalen. Op deze manier willen we bereiken dat de huurprijzen meer in evenwicht komen, zodat de huurprijzen in een bepaalde straat of complex dichter bij elkaar komen te liggen. Iedere huurder ontvangt persoonlijk bericht hoeveel huurverhoging hij of zij moet betalen.

De Huurders Koepel Acantus (HKA) is voorstander van het in evenwicht brengen van de huurprijzen. De HKA is daarom akkoord gegaan met de jaarlijkse huurverhogingen per 1 juli 2016.

Heeft u vragen over de huurverhoging, leest u dan de antwoorden op de belangrijkste vragen over de huurverhoging.