Afscheid RvC-leden

Op 1 januari 2016 heeft de Raad van Commissarissen van Acantus afscheid genomen van Albertiene Hadders en Jan Bruning. Beiden waren sinds 2007 lid van de RvC. Ze sluiten hiermee, conform de governance code, hun twee zittingsperiodes af.

Albertiene Hadders begon als huurderscommissaris en nam vanaf 2011 het voorzitterschap voor haar rekening. Jan Bruning was als financieel expert RvC-lid en voorzitter van de Auditcommissie. Beiden legden in hun rol de focus op het belang van betaalbare sociale huurwoningen in Oost-Groningen en Noordoost-Groningen én een goede financiële huishouding. "Goede en betaalbare woningen bieden voor de doelgroep blijft het doel van Acantus voor de komende jaren", zo zei Albertiene Hadders in een reactie op de herziene koers die Acantus formuleerde voor de periode 2014 tot 2018. "Dat betekent meer dan ooit keuzes maken. Acantus kiest ervoor om dingen ook niet te doen. Dat doet soms pijn. Acantus wil haar omgeving betrekken bij deze afwegingen. Uiteindelijk moet dit leiden tot duidelijkheid en begrip voor de gemaakte keuzes."

Vice-voorzitter Max Bentum vertelt dat in de periode dat Albertiene Hadders en Jan Bruning als commissaris werkzaam waren, Acantus een sterke ontwikkeling doormaakte. "In de afgelopen acht jaar zijn maatschappelijke veranderingen zichtbaar geworden en de gevolgen daarvan zijn ook voor Acantus merkbaar geweest. Het werkgebied van Acantus is dan ook uitermate bijzonder én uitdagend. Krimp, aardbevingen, de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg: Albertiene en Jan volgden alle ontwikkelingen op de voet en stelden doorlopend kritische vragen. Ik heb ze leren kennen als uitermate betrokken en ook kritisch. De RvC zal deze twee gewaardeerde en doorgewinterde nestors missen."

27 januari 2016