Advies HAG over verlagen woonlasten

Op dinsdag 7 oktober presenteerde de huurdersadviesgroep (HAG) hun advies aan Acantus over het verlagen van woonlasten.

Een enthousiaste groep huurders die zelfs extra ideeën heeft aangedragen. De HAG heeft het in haar advies onder andere over: Korting op de huur in ruil voor klussen, betere communicatie over de voordelen van isolatie, het aanbrengen van energiezuinige verlichting en klussen die je als individuele huurder (niet) kunt doen.

Inmiddels heeft Acantus op het advies gereageerd. In de reactie leest u onze antwoorden op de verschillende hoofd- en deelvragen. De hoofdvragen voor deze HAG waren:

1. Wat kan Acantus samen met de huurder doen om de woonlasten te beperken?
2. Wanneer is het voor u als huurder financieel interessant om zelf werkzaamheden aan de binnenzijde van de woning uit te voeren?

Het advies en onze reactie kunt u vinden op www.acantus.nl/advieshag.

HAG woonlasten
19 november 2014